Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

baccate
9421 4fdf 500
amore mío.

June 28 2015

baccate
8904 46cd
Sponsored post
feedback2020-admin
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton
6935 eaf6
baccate
7011 a364 500
Reposted fromhermina hermina viadoubleespresso doubleespresso
baccate
1092 e3db

June 24 2015

June 21 2015

baccate
Nie przyszedłem rozmawiać, nie przyszedłem się kłócić,
nie przyszedłem prowadzić odwiecznej wojny.
Ja przyszedłem się kochać.
— M. Świetlicki
baccate
3971 8aa8
Reposted fromlittlefool littlefool viapoppyseed poppyseed

June 20 2015

baccate
Play fullscreen
Nothing's gonna hurt me with my eyes shut.

May 22 2015

baccate
2602 8854 500
never begin a day without your own coffe.

May 15 2015

baccate
baccate

April 22 2015

1586 f1ca
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaMissTake MissTake

April 18 2015

baccate
Poczułam, że strasznie mnie do niego ciągnie. I strasznie mi nie wolno.
— Z cyklu:Umiejętnie bezczelni faceci poniewierają nam umysły

April 05 2015

baccate
Zrobiła więc najtrudniejszą rzecz w swoim życiu: odwróciła się, wyszła i zamknęła za sobą drzwi.
Reposted fromiansha iansha vianiebieskieoczy niebieskieoczy

April 03 2015

baccate
7265 9459
Reposted fromdecepcion decepcion viaherbatkowa herbatkowa
baccate

We wtorek przestałam płakać, a w środę zmieniłam numer telefonu.”

— Janusz L. Wiśniewski, Ranking emocji
baccate

Myślę, że większość ludzi po prostu potrzebuje złudzeń tak samo jak powietrza do oddychania. Życiowy realizm jest ciężarem nie do udźwignięcia.

— Woody Allen
baccate

Miłości nie wolno karać przyjaźnią. Koniec to koniec.

— Erich Maria Remarque
baccate
Było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej. Już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się stać wszystko pewnego dnia. 
I dobrze, że nie wiedzą.
— Marek Hłasko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...